Συμφωνία λήψης φωτογραφιών προϊόντων

Παρακαλούμε διαβάστε και αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA) πριν κάνετε λήψη φωτογραφιών προϊόντων. Οι φωτογραφίες προϊόντων έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν. Για SSD: Ο πραγματικός αριθμός των στοιχείων flash μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χωρητικότητα της μονάδας.

Invalid access