Λήψεις EXCERIA - SATA SSD

Έγγραφα

Φωτογραφίες προϊόντων

Ενημέρωση υλικολογισμικού (firmware)

v12.a, v13.6, v15.5, v16.5, v17.5, v18.3, v19.2 (15 Μαρ. 2021)
Σημειώσεις νέων εκδόσεων του firmware

Λογισμικό διαχείρισης SSD Utility