Συχνές ερωτήσεις υποστήριξης SSD

Expand All
Ερωτήσεις αντιμετώπισης προβλημάτων
Μετά τη διαμόρφωση, η χωρητικότητα του SSD μου είναι μικρότερη από τη διαφημιζόμενη. Γιατί;
Ορισμός της χωρητικότητας: Η KIOXIA ορίζει το ένα megabyte (MB) ως 1.000.000 byte, το ένα gigabyte (GB) ως 1.000.000.000 byte και το ένα terabyte (TB) ως 1.000.000.000.000 byte. Το λειτουργικό σύστημα ενός υπολογιστή, ωστόσο, χρησιμοποιεί δυνάμεις του 2 για να δηλώσει χωρητικότητες, ορίζοντας έτσι 1 GB = 230 = 1.073.741.824 byte και κατά συνέπεια εμφανίζει μικρότερη χωρητικότητα. Η διαθέσιμη χωρητικότητα (συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών αρχείων πολυμέσων) μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος των αρχείων, τη διαμόρφωση, τις ρυθμίσεις, το λογισμικό και το λειτουργικό σύστημα, όπως για παράδειγμα, Λειτουργικό Σύστημα της Microsoft και/ή τις προεγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού ή τα αρχεία πολυμέσων. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα μπορεί να ποικίλει.
Δεν μπορώ να κάνω εκκίνηση συστήματος από τη μονάδα μου SSD EXCERIA PLUS/SSD ΕXCERIA. Τι μπορώ να κάνω για αυτό;
Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημά σας ή η μητρική του κάρτα υποστηρίζει το NVMe™. Αν δεν το υποστηρίζει, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το SSD EXCERIA PLUS/SSD EXCERIA μόνο ως συσκευή αποθήκευσης, όχι ως συσκευή εκκίνησης.

Αν έχετε βεβαιωθεί ότι το σύστημά σας ή η μητρική κάρτα υποστηρίζει το NVMe™ και δεν μπορείτε να κάνετε εκκίνηση από ένα λειτουργικό σύστημα OS που είναι εγκατεστημένο στο SSD EXCERIA PLUS/SSD EXCERIA, ελέγξτε τα παρακάτω:

- Αναγνωρίζεται η μονάδα στο BIOS/UEFI;
- Είναι το SSD EXCERIA PLUS/SSD EXCERIA στην κορυφή της λίστας προτεραιότητας εκκίνησης;
- Αν χρησιμοποιείτε μια ενσωματωμένη θύρα M.2, υπάρχει περίπτωση το εύρος ζώνης αυτής της θύρας να χρησιμοποιείται από κοινού με άλλα χρησιμοποιούμενα πολυμέσα; Το εγχειρίδιο χρήσης του συστήματός σας ή της μητρικής κάρτας σας περιέχει πληροφορίες για την κοινή χρήση του εύρους ζώνης πολυμέσων.

Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας.
Γιατί η μονάδα SSD SATA είναι πιο αργή από ό,τι θα έπρεπε να είναι;
Εάν διαπιστώνετε χαμηλές ταχύτητες με SSD SATA, αυτό μπορεί να οφείλεται σε έναν από τους ακόλουθους λόγους:

1. Διαφορετική μέθοδος αναφοράς
Όλα τα μοντέλα SSD SATA έχουν προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας το σημείο αναφοράς ATTO, για να καθοριστούν οι διαδοχικές ταχύτητες ανάγνωσης και εγγραφής. Άλλα εργαλεία μπορεί να έχουν διαφορετικά μοτίβα αναφοράς, ρυθμίσεις (διαφορετικά βάθη ουράς, μεγέθη μπλοκ κλπ.), μεγέθη αρχείων, και έτσι μπορεί να αποφέρουν διαφορετικά αποτελέσματα.

2. Ελεγκτής SATA τρίτων κατασκευαστών χαμηλής απόδοσης
Πολλές μητρικές κάρτες έχουν πρόσθετους ενσωματωμένους ελεγκτές SATA από προμηθευτές όπως η Marvell, η ASMedia, κλπ. Οι ελεγκτές αυτοί ενδέχεται να μην έχουν επαρκές εύρος ζώνης PCIe ή/και γενικά κατώτερες μετρήσεις απόδοσης σε σύγκριση με τη λύση του προμηθευτή chipset. Σε κάποιες περιπτώσεις παλαιότερων μητρικών καρτών, ο ελεγκτής SATA2 του κατασκευαστή (AMD, Intel®) μπορεί ακόμα και να υπερβεί σε επιδόσεις τον ελεγκτή SATA3 τρίτου κατασκευαστή.

3. Χρήση του ελεγκτή SATA σε λειτουργία IDE αντί για AHCI ή RAID
Όλες οι μονάδες SSD EXCERIA SATA είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ελεγκτή SATA με λειτουργία AHCI, αλλά η λειτουργία RAID θα λειτουργήσει εξίσου καλά. Ωστόσο, η λειτουργία IDE μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης της μονάδας σε σχέση με τις προδιαγραφές.

4. Πρόγραμμα οδήγησης παλαιάς έκδοσης ή μη βελτιστοποιημένο
Όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα συνοδεύονται από συμβατικά προγράμματα οδήγησης AHCI. Στα Windows, πωλητές όπως AMD, Intel®, Marvell κλπ. προσφέρουν πρόσθετους οδηγούς AHCI που μπορεί να βελτιώσουν την απόδοση του SSD. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του πωλητή του chipset για τα διαθέσιμα πακέτα προγραμμάτων οδήγησης.

5. SSD SATA 6 Gbit/s σε ελεγκτή SATA 3 Gbit/s
Όλες οι μονάδες SSD EXCERIA SATA πληρούν το πρότυπο SATA Revision 3.0 ή νεότερο και υποστηρίζουν ταχύτητα συνδέσμου SATA 6 Gbit/s. Απαιτούν ελεγκτή SATA 6 Gbit/s για να πετύχουν απόδοση σύμφωνα με τις μετρήσεις. Όλες οι μονάδες SSD EXCERIA SATA πληρούν το πρότυπο SATA Revision 3.0 ή νεότερο και υποστηρίζουν ταχύτητα συνδέσμου SATA 6 Gbit/s. Απαιτούν ελεγκτή SATA 6 Gbit/s για να πετύχουν απόδοση σύμφωνα με τις μετρήσεις. Όλα τα μοντέλα είναι συμβατά με τους ελεγκτές SATA 3 Gbit/s αλλά με περιορισμένες επιδόσεις και μέγιστη ταχύτητα συνήθως γύρω στα 250-260 MB/s.
Τα Windows δεν αναγνωρίζουν το SSD μου με ένα γράμμα μονάδας όταν το συνδέω, τι να κάνω;
Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεδομένων και ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένα στο SSD σας.

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να κάνετε αρχικοποίηση του SSD σας στα Windows, για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Μεταβείτε στην εξής διαδρομή: Πίνακας ελέγχου -> Εργαλεία διαχείρισης -> Διαχείριση υπολογιστή -> Διαχείριση δίσκου
- Μόλις αναγνωριστεί το SSD, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο
- Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αρχικοποιήσετε και να διαμορφώσετε τη μονάδα σας
- Εκχωρήστε ένα γράμμα μονάδας στη μονάδα
- Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, το νέο SSD σας θα εμφανίζεται στην Εξερεύνηση Windows με το γράμμα μονάδας που εκχωρήσατε.
Πώς εγκαθιστώ μια μονάδα SSD EXCERIA PLUS ή EXCERIA ως μονάδα εκκίνησης συστήματος;
Για να εγκαταστήσετε τη μονάδα SSD σας EXCERIA PLUS ή EXCERIA ως μονάδα εκκίνησης συστήματος, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

- Η μητρική κάρτα ή το σύστημά σας έχει μια ελεύθερη θύρα M.2.
- Η μητρική κάρτα ή το σύστημά σας υποστηρίζει το NVMe™ (ελέγξτε τον οδηγό χρήσης του κατασκευαστή)
- Δεν χρησιμοποιούνται πόροι από κοινού με άλλη συσκευή που θα μπορούσε να καταστήσει τη θύρα μη χρησιμοποιήσιμη (Παράδειγμα: η θύρα M.2 απενεργοποιείται σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες υποδοχές SATA, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του κατασκευαστή).
Βεβαιωθείτε ότι τα μέσα εγκατάστασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε περιέχουν την τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος που πρόκειται να εγκαταστήσετε. Τα Windows 8.1 και οι μεταγενέστερες εκδόσεις έχουν ενσωματωμένα προγράμματα οδήγησης NVMe™ και δεν απαιτούν πρόσθετα προγράμματα οδήγησης για την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης.
Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις, εγκαταστήστε το SSD NVMe™ στην επιθυμητή θύρα και εισαγάγετε το μέσο εγκατάστασης λειτουργικού. Η παρακάτω διαδικασία δεν διαφέρει πολύ από τη διαδικασία εγκατάστασης λειτουργικού συστήματος σε μια μονάδα SATA:

  1. Κάντε εκκίνηση χρησιμοποιώντας το μέσο εγκατάστασης λειτουργικού
  2. Επιλέξτε τη μονάδα στην οποία επιθυμείτε να εγκαταστήσετε το σύστημα
  3. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση
  4. Επανεκκινήστε και μπείτε στο περιβάλλον BIOS
  5. Ρυθμίστε τη λίστα προτεραιότητας εκκίνησης και μετακινήστε το NVMe™ SSD στην κορυφή (εναλλακτικά χρησιμοποιήστε το "Windows Boot Manager" στη μονάδα NVMe™ SSD σε περίπτωση εγκατάστασης UEFI)
Ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν
Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη μονάδα SSD EXCERIA PLUS ή EXCERIA σε MacBook (Pro) με θύρα M.2;
Όχι, η Apple χρησιμοποιεί αποκλειστικές θύρες που δεν θα λειτουργήσουν με συμβατικές μονάδες M.2 όπως οι μονάδες SSD EXCERIA PLUS ή EXCERIA.
Ενδιαφέρομαι για το SSD EXCERIA PLUS/EXCERIA. Ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητες;
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το SSD EXCERIA PLUS/EXCERIA! Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα SSD EXCERIA PLUS ή EXCERIA, απαιτείται:

- μητρική κάρτα ή σύστημα με μια ελεύθερη θύρα M.2 PCIe. Η θύρα αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με τη θύρα M.2 SATA ή τη θύρα mSATA.
- Το BIOS/UEFI της μητρικής κάρτας ή του συστήματός σας πρέπει να υποστηρίζει NVMe™ εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση της μονάδας SSD EXCERIA PLUS ή EXCERIA ως μονάδα εκκίνησης του συστήματος (απευθυνθείτε στον κατασκευαστή της μητρικής κάρτας ή του συστήματός σας για περισσότερες λεπτομέρειες)
- Το λειτουργικό σας σύστημα πρέπει να υποστηρίζει μονάδες NVMe™.
Θα λειτουργεί το SSD EXCERIA PLUS και το SSD EXCERIA σε οποιαδήποτε θύρα M.2;
Το SSD EXCERIA PLUS και το SSD EXCERIA θα λειτουργεί σε οποιαδήποτε θύρα M.2 που υποστηρίζει PCIe NVMe™.

Τα συστήματα που δεν είναι συμβατά είναι:

- M.2 μόνο με SATA ή PCIe AHCI παλαιότερης έκδοσης. Οι θύρες mSATA, που συγχέονται εύκολα με τις θύρες M.2, είναι επίσης ασύμβατες.
- Θύρες M.2 WWAN που είναι συνήθως συμβατές μόνο με ασύρματες μονάδες WAN.
Χρειάζομαι πρόσθετο υλικό τοποθέτησης για την εγκατάσταση του SSD EXCERIA PLUS ή EXCERIA;
Ναι, συνήθως χρειάζεστε μια βίδα για την εγκατάσταση στη θύρα M.2. Ωστόσο, πολλά συστήματα ή μητρικές κάρτες με θύρα M.2 θα πρέπει να περιλαμβάνουν την απαραίτητη βίδα για την τοποθέτηση της μονάδας SSD EXCERIA PLUS ή EXCERIA.
Είναι όλες οι διατάξεις RAID με SATA SSD μια εφικτή λύση;
Ναι. Η αξιοπιστία και/ή οι επιδόσεις που μπορεί να επιτευχθούν μέσω διατάξεων RAID με σκληρούς δίσκους HDD SATA μπορούν να επιτευχθούν και μέσω διατάξεων RAID με SSD SATA. Ρύθμιση, συντήρηση, επίπεδα RAID κλπ. είναι τα ίδια όπως και για τους σκληρούς δίσκους HDD SATA.
Πρέπει να κάνω αλλαγές στο UEFI / BIOS του συστήματός μου για να εγκαταστήσω μια μονάδα SSD EXCERIA SATA;
Το SSD EXCERIA SATA απαιτεί τη λειτουργία SATA σε AHCI ή RAID αν η προεπιλογή είναι IDE. Για παλαιότερα συστήματα, συνιστούμε να αλλάξετε τη λειτουργία SATA σε AHCI ή RAID αν η προεπιλογή είναι IDE.
Το SSD EXCERIA SATA περιλαμβάνει πλαίσιο τοποθέτησης 2.5"-3.5"
Όχι, το SSD EXCERIA SATA δεν περιλαμβάνει πλαίσιο τοποθέτησης 3.5".
Τα προϊόντα SSD της σειράς EXCERIA περιλαμβάνουν καλώδιο SATA;
Κανένα από τα τρέχοντα προϊόντα SSD της σειράς EXCERIA δεν περιλαμβάνει καλώδιο SATA μαζί με τη μονάδα.
Υποστηρίζουν όλες οι μονάδες SSD EXCERIA της KIOXIA το σύστημα TRIM;
Ναι, όλοι οι SSD EXCERIA της KIOXIA που διατίθενται στην αγορά σήμερα υποστηρίζουν το σύστημα TRIM.
Υποστηρίζουν τα Windows το TRIM;
Ναι, όλες οι εκδόσεις των Windows, από το Windows 7 και το Windows Server 2008 R2 και μετά, υποστηρίζουν την εντολή TRIM.
Ο δείκτης αναζήτησης των Windows λειτουργεί διαφορετικά σε SSD;
Όχι. Λειτουργεί ακριβώς το ίδιο όπως σε έναν συμβατικό σκληρό δίσκο HDD.
Το σύστημα συμπίεσης αρχείων και καταλόγων NTFS είναι κάτι που συνίσταται για SSD;
Η συμπίεση αρχείων βοηθάει στην εξοικονόμηση χώρου, αλλά η διαδικασία συμπίεσης και αποσυμπίεσης απαιτεί επιπλέον κύκλους CPU και κατά συνέπεια καταναλώνει επιπλέον ενέργεια σε φορητά συστήματα. Ωστόσο, για καταλόγους και αρχεία που τροποποιούνται σπάνια, η συμπίεση είναι ένας καλός τρόπος εξοικονόμησης χρήσιμου χώρου SSD και μπορεί να αποτελέσει μια καλή εναλλακτική λύση αν ο χώρος σας είναι πραγματικά πολύτιμος.

Ωστόσο, δεν συνιστούμε τη συμπίεση για αρχεία ή καταλόγους που θα τροποποιούνται με μεγάλη συχνότητα. Ενδέχεται να καταναλώνει έναν κύκλο εγγραφής του SSD και μπορεί να συντομεύσει τη διάρκεια ζωής του SSD. Αυτό είναι πιθανότατα εντάξει για τον κατάλογο «Έγγραφα» και τα αρχεία σας μέσα σε αυτόν, αλλά καλύτερα να μην πειράξετε τους προσωρινούς καταλόγους διαδικτύου ή τους καταλόγους φακέλων αλληλογραφίας, διότι δέχονται μεγάλο αριθμό εγγραφών αρχείων σε ριπές.
Θα πρέπει να αποσυνδέσω κάθε άλλο αποθηκευτικό μέσο προ της εγκατάστασης;
Ναι. Αποσυνδέστε όλα τα υπόλοιπα αποθηκευτικά μέσα. Συνδέστε μόνο το SSD ΚΙΟΧΙΑ EXCERIA και το μέσο εγκατάστασης λειτουργικού (USB ή DVD). Αν υπάρχουν συνδεδεμένες πολλές μονάδες κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το πρόγραμμα εγκατάστασης μπορεί μερικές φορές να τοποθετήσει κρίσιμα αρχεία σε άλλες αποθηκευτικές μονάδες.
Μπορώ να κατατμήσω τη μονάδα SSD μου;
Ναι μπορείτε να κατατμήσετε μια μονάδα SSD όπως ακριβώς θα κάνατε με έναν σκληρό δίσκο HDD.
Πρέπει να τοποθετείται το αρχείο pagefile στους SSD;
Ναι. Οι περισσότερες διαδικασίες σελιδοποίησης (pagefile) είναι μικρές τυχαίες αναγνώσεις ή μεγαλύτερες διαδοχικές εγγραφές, διαδικασίες που μπορεί να διαχειριστεί καλά μια μονάδα SSD.
Ερωτήσεις για το SSD Utility και το υλικολογισμικό (Firmware)
Πώς μπορώ να αναβαθμίσω το firmware σε μια μονάδα που είναι μέρος μιας συστοιχίας SATA RAID;
Για να ενημερώσετε το SSD EXCERIA SATA, απαιτείται η λειτουργία του ελεγκτή SATA σε λειτουργία AHCI. Το SSD Utility αδυνατεί να επικοινωνήσει με μια μονάδα που είναι μέρος μιας συστοιχίας RAID. Για την ενημέρωση των SSD EXCERIA SATA σε μια συστοιχία RAID, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας και απενεργοποιήστε προσωρινά τη λειτουργία RAID. Ενημερώστε το υλικολογισμικό των μονάδων σας με τη χρήση του SSD Utility και ρυθμίστε τον ελεγκτή SATA στη θέση RAID ξανά.
Τι νέο υπάρχει σε μια ενημέρωση υλικολογισμικού για το SSD μου;
Με κάθε νέα έκδοση υλικολογισμικού, η KIOXIA δημοσιεύει τις λεγόμενες "σημειώσεις έκδοσης". Αυτή η λίστα περιέχει όλες τις διορθώσεις και βελτιώσεις που έχουν γίνει σε μια συγκεκριμένη έκδοση υλικολογισμικού.

Θα βρείτε τις σημειώσεις έκδοσης για το νέο υλικολογισμικό του SSD σας εδώ:
personal.kioxia.com/support και επισκεφτείτε τη σελίδα «Λήψεις»

Αφού επιλέξετε το μοντέλο της μονάδας σας, θα δείτε την τελευταία έκδοση υλικολογισμικού και τις σημειώσεις έκδοσης εφόσον υπάρχουν. Οι αλλαγές μπορεί να περιλαμβάνουν βελτιώσεις επίδοσης, βελτιώσεις συμβατότητας ή ακόμη και διορθώσεις σφαλμάτων.
Τι σημαίνει το μήνυμα «High Unsafe Power Loss alert» (Μη ασφαλής απώλεια ρεύματος) στο SSD Utility;
Εμφανίζεται συνήθως όταν ένας υπολογιστής ρίχνει την τροφοδοσία προς τη μονάδα ξαφνικά κατά την απενεργοποίηση ή όταν μπαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Το SSD Utility προσφέρει τη δυνατότητα απενεργοποίησης τέτοιων μηνυμάτων μέσω της καρτέλας "Settings (Ρυθμίσεις)".
Για ποιον λόγο να κάνω ενημέρωση του υλικολογισμικού του SSD μου;
Το υλικολογισμικό είναι ένα ενσωματωμένο λογισμικό, κάτι σαν το BIOS. Παρέχει στις ηλεκτρονικές συσκευές σημαντικές οδηγίες λογισμικού. Χωρίς το υλικολογισμικό, οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν θα είχαν τη "γνώση" του πώς να λειτουργήσουν. Στις μονάδες SSD, το υλικολογισμικό ελέγχει τον τρόπο που η μονάδα επικοινωνεί με το σύστημα στο οποίο είναι εγκατεστημένη, ελέγχει το TRIM, το Garbage Collection, και διαχειρίζεται τον τρόπο που διανέμονται τα δεδομένα στη συνολική χωρητικότητα της μονάδας. Οι ενημερώσεις του υλικολογισμικού μπορεί να περιέχουν βελτιώσεις σχετικές με τη συμβατότητα, την απόδοση, ή την αξιοπιστία, καθώς και επιδιορθώσεις σφαλμάτων, που πιθανόν να έχουν δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιες περιπτώσεις. Η KIOXIA συνιστά να διατηρείτε το υλικολογισμικό της μονάδας SSD σας ενημερωμένο.