Προηγούμενα προϊόντα

SSD (Μονάδα Δίσκου Στερεάς Κατάστασης)
Q300 SSD

Q300

 

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Οδηγίες ασφαλείας
Εγγύηση (3ετής)

Ενημέρωση Firmware: Έκδοση SAFM12.3, SAFM11.2
Λογισμικό: Q300 Εργαλείο ενημέρωσης Firmware
Λογισμικό: Storage Utility (συντήρηση, ρύθμιση, έλεγχος κατάστασης Q300 SSD)
Λογισμικό: NTI Echo (μετακίνηση δεδομένων)


Q300 Pro SSD

Q300 Pro

 

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Οδηγίες ασφαλείας
Εγγύηση (5ετής)

Ενημέρωση Firmware: Όχι
Λογισμικό: Storage Utility (συντήρηση, ρύθμιση, έλεγχος κατάστασης Q300 Pro SSD)
Λογισμικό: NTI Echo (μετακίνηση δεδομένων)


RD500 SSD

RD500

 

Περιγραφή προϊόντος
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Οδηγίες ασφαλείας
Βασικό πρόγραμμα εγγύησης (5ετές)

Ενημέρωση Firmware: ECFA10.7 (28 Ιουν. 2021)
Σημαντική ανακοίνωση
Σημειώσεις νέων εκδόσεων Firmware
Λογισμικό: Legacy SSD Utility (συντήρηση, ρύθμιση, έλεγχος κατάστασης SSD, ενημέρωση firmware)


RC500 SSD

RC500

 

Περιγραφή προϊόντος
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Οδηγίες ασφαλείας
Βασικό πρόγραμμα εγγύησης (5ετές)

Ενημέρωση Firmware: ECFA12.b (28 Ιουν. 2021)
Σημαντική ανακοίνωση
Σημειώσεις νέων εκδόσεων Firmware
Λογισμικό: Legacy SSD Utility (συντήρηση, ρύθμιση, έλεγχος κατάστασης SSD, ενημέρωση firmware)


TR200 SSD

TR200

 

Περιγραφή προϊόντος
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Οδηγίες ασφαλείας
Βασικό πρόγραμμα εγγύησης (3ετές)

Ενημέρωση Firmware:v12.a, v13.6, v15.5, v16.5, v17.5 (15 Μαρ. 2021)
Σημειώσεις νέων εκδόσεων Firmware
Λογισμικό: Legacy SSD Utility (συντήρηση, ρύθμιση, έλεγχος κατάστασης SSD, ενημέρωση Firmware)


XS700 SSD

XS700

 

Περιγραφή προϊόντος
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Οδηγίες ασφαλείας
Βασικό πρόγραμμα εγγύησης (3ετές)

Ενημέρωση Firmware: v12.a, v13.6 (15 Μαρ. 2021)
Σημειώσεις νέων εκδόσεων Firmware
Λογισμικό:
XS700 Εργαλείο αναβάθμισης Firmware USB
Λογισμικό: Legacy SSD Utility (συντήρηση, ρύθμιση, έλεγχος κατάστασης SSD, ενημέρωση Firmware)


RC100 SSD

RC100

 

Περιγραφή προϊόντος
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Οδηγίες ασφαλείας
Βασικό πρόγραμμα εγγύησης (3ετές)

Ενημέρωση Firmware: v10.3
Λογισμικό: Legacy SSD Utility (συντήρηση, ρύθμιση, έλεγχος κατάστασης SSD, ενημέρωση firmware)


RD400/400A SSD

RD400/400A

 

Περίληψη προϊόντος
Οδηγός χρήσης προγράμματος οδήγησης συσκευής NVMe για Windows
Οδηγίες ασφαλείας
Προηγμένο πρόγραμμα εγγύησης (5-ετές)

Ενημέρωση υλικολογισμικού: καμία
Λογισμικό: Βοηθητικό πρόγραμμα SSD παλαιού τύπου (Legacy SSD Utility) (συντήρηση, συντονισμός, έλεγχος κατάστασης SSD, ενημέρωση υλικολογισμικού)
Λογισμικό: CLOUT (Έκδοση Command Line Online Update Tool του Legacy SSD Utility)


TL100 SSD

TL100

 

Περίληψη προϊόντος
Οδηγός εγκατάστασης
Οδηγίες ασφαλείας
Προηγμένο πρόγραμμα εγγύησης (3-ετές)

Ενημέρωση υλικολογισμικού: v10.6
Λογισμικό: Βοηθητικό πρόγραμμα SSD παλαιού τύπου (Legacy SSD Utility) (συντήρηση, συντονισμός, έλεγχος κατάστασης SSD, ενημέρωση υλικολογισμικού)


TR150 SSD

TR150

 

Περίληψη προϊόντος
Οδηγός εγκατάστασης
Οδηγίες ασφαλείας
Προηγμένο πρόγραμμα εγγύησης (3-ετές)

Ενημέρωση υλικολογισμικού: v12.3
Λογισμικό: Βοηθητικό πρόγραμμα SSD παλαιού τύπου (Legacy SSD Utility) (συντήρηση, συντονισμός, έλεγχος κατάστασης SSD, ενημέρωση υλικολογισμικού)
Λογισμικό: CLOUT (Έκδοση Command Line Online Update Tool του Legacy SSD Utility)


Trion 100 SSD

Trion 100

 

Περίληψη προϊόντος
Οδηγός εγκατάστασης
Οδηγίες ασφαλείας
Προηγμένο πρόγραμμα εγγύησης (3-ετές)

Ενημέρωση υλικολογισμικού: v11.2
Λογισμικό: Βοηθητικό πρόγραμμα SSD παλαιού τύπου (Legacy SSD Utility) (συντήρηση, συντονισμός, έλεγχος κατάστασης SSD, ενημέρωση υλικολογισμικού)
Λογισμικό: CLOUT (Έκδοση Command Line Online Update Tool του Legacy SSD Utility)


Trion 150 SSD

Trion 150

 

Περίληψη προϊόντος
Οδηγός εγκατάστασης
Οδηγίες ασφαλείας
Προηγμένο πρόγραμμα εγγύησης (3-ετές)

Ενημέρωση υλικολογισμικού: v12.3
Λογισμικό: Βοηθητικό πρόγραμμα SSD παλαιού τύπου (Legacy SSD Utility) (συντήρηση, συντονισμός, έλεγχος κατάστασης SSD, ενημέρωση υλικολογισμικού)
Λογισμικό: CLOUT (Έκδοση Command Line Online Update Tool του Legacy SSD Utility)


Vector 150 SSD

Vector 150

 

Περίληψη προϊόντος
Οδηγός εγκατάστασης
Οδηγίες ασφαλείας
Προηγμένο πρόγραμμα εγγύησης (5-ετές)

Ενημέρωση υλικολογισμικού: v12.3
Λογισμικό: Βοηθητικό πρόγραμμα SSD παλαιού τύπου (Legacy SSD Utility) (συντήρηση, συντονισμός, έλεγχος κατάστασης SSD, ενημέρωση υλικολογισμικού)
Λογισμικό: CLOUT (Έκδοση Command Line Online Update Tool του Legacy SSD Utility)
Λογισμικό: Acronis True Image HD (μετεγκατάσταση δεδομένων)


Vector 180 SSD

Vector 180

 

Περίληψη προϊόντος
Οδηγός εγκατάστασης
Οδηγίες ασφαλείας
Προηγμένο πρόγραμμα εγγύησης (5-ετές)

Ενημέρωση υλικολογισμικού: v12.3
Λογισμικό: Βοηθητικό πρόγραμμα SSD παλαιού τύπου (Legacy SSD Utility) (συντήρηση, συντονισμός, έλεγχος κατάστασης SSD, ενημέρωση υλικολογισμικού)
Λογισμικό: CLOUT (Έκδοση Command Line Online Update Tool του Legacy SSD Utility)
Λογισμικό: Acronis True Image HD (μετεγκατάσταση δεδομένων)


VT180 SSD

VT180

 

Περίληψη προϊόντος
Οδηγός εγκατάστασης
Export/Import Control
Οδηγίες ασφαλείας
Προηγμένο πρόγραμμα εγγύησης (5-ετές)

Ενημέρωση υλικολογισμικού: καμία
Λογισμικό: Βοηθητικό πρόγραμμα SSD παλαιού τύπου (συντήρηση, συντονισμός, έλεγχος κατάστασης SSD, ενημέρωση υλικολογισμικού)
Λογισμικό: CLOUT (Έκδοση Command Line Online Update Tool του Legacy SSD Utility)
Λογισμικό: Acronis True Image HD (μετεγκατάσταση δεδομένων)


VX500 SSD

VX500

 

Περίληψη προϊόντος
Οδηγός εγκατάστασης
Οδηγίες ασφαλείας
Προηγμένο πρόγραμμα εγγύησης (5-ετές)

Ενημέρωση υλικολογισμικού: καμία
Λογισμικό: Βοηθητικό πρόγραμμα SSD παλαιού τύπου (συντήρηση, συντονισμός, έλεγχος κατάστασης SSD, ενημέρωση υλικολογισμικού)
Λογισμικό: CLOUT (Έκδοση Command Line Online Update Tool του Legacy SSD Utility)
Λογισμικό: Acronis True Image HD (μετεγκατάσταση δεδομένων)


Κάρτα Μνήμης microSD
Κάρτα microSD M203 χωρίς προσαρμογέα

M203 χωρίς προσαρμογέα

 

Κωδικός προϊόντος Χωρητικότητα Προσεγγιστική ωφέλιμη χωρητικότητα(1) Διασύνδεση Κλάση ταχύτητας(2) Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης(4)
THN-M203K0160E4 16 GB 14,4 GB UHS-I U1/C10 100 MB/s
THN-M203K0320E4 32 GB 28,8 GB
THN-M203K0640E4 64 GB 57,6 GB
THN-M203K1280E4 128 GB 115,2 GB
THN-M203K2560E4 256 GB 230,4 GB

Οδηγός χρήστη
Περιορισμένη εγγύηση (5ετής)


Κάρτα microSD M203 με προσαρμογέα

M203 με προσαρμογέα

 

Κωδικός προϊόντος Χωρητικότητα Προσεγγιστική ωφέλιμη χωρητικότητα(1) Διασύνδεση Κλάση ταχύτητας(2) Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης(4)
THN-M203K0160EA
THN-M203K0160EB
THN-M203K0160EC
16 GB 14,4 GB UHS-I U1/C10 100 MB/s
THN-M203K0320EA
THN-M203K0320EB
THN-M203K0320EC
32 GB 28,8 GB
THN-M203K0640EA
THN-M203K0640EB
THN-M203K0640EC
64 GB 57,6 GB
THN-M203K1280EA
THN-M203K1280EB
THN-M203K1280EC
128 GB 115,2 GB
THN-M203K2560EA
THN-M203K2560EB
THN-M203K2560EC
256 GB 230,4 GB

Οδηγός χρήστη
Περιορισμένη εγγύηση (5ετής)


Κάρτα microSD EXCERIA M302

EXCERIA M302

 

Κωδικός προϊόντος Χωρητικότητα Προσεγγιστική ωφέλιμη χωρητικότητα(1) Διασύνδεση Κλάση ταχύτητας(2) Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης(4)
THN-M302R0160EA
THN-M302R0160EB
THN-M302R0160EC
16 GB 14,4 GB UHS-I U1/C10
90 MB/s
THN-M302R0320EA
THN-M302R0320EB
THN-M302R0320EC
32 GB 28,8 GB U3/C10
THN-M302R0640EA
THN-M302R0640EB
THN-M302R0640EC
64 GB 57,6 GB
THN-M302R1280EA
THN-M302R1280EB
THN-M302R1280EC
128 GB 115,2 GB

Οδηγός χρήστη
Περιορισμένη εγγύηση (5ετής)


Κάρτα microSD EXCERIA M303

EXCERIA M303

 

Κωδικός προϊόντος Χωρητικότητα Προσεγγιστική ωφέλιμη χωρητικότητα(1) Διασύνδεση Κλάση ταχύτητας(2) Κλάση Απόδοσης Εφαρμογών(3) Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής(4)
THN-M303R0320E2 32 GB 28,8 GB UHS-I U3/C10/V30 A1 98/65 MB/s
THN-M303R0640E2 64 GB 57,6 GB
THN-M303R1280E2 128 GB 115,2 GB
THN-M303R2560E2 256 GB 230,4 GB

Οδηγός χρήστη
Περιορισμένη εγγύηση (5ετής)


Κάρτα microSD EXCERIA M303E

EXCERIA M303E

 

Κωδικός προϊόντος Χωρητικότητα Προσεγγιστική ωφέλιμη χωρητικότητα(1) Διασύνδεση Κλάση ταχύτητας(2) Κλάση Απόδοσης Εφαρμογών(3) Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής(4) Αντοχή(5)
THN-M303E0320E2 32 GB 28,8 GB UHS-I U3/C10/V30 A1 98/65 MB/s 3000 ώρες
THN-M303E0640E2 64 GB 57,6 GB 3000 ώρες
THN-M303E1280E2 128 GB 115,2 GB 6000 ώρες

Περιορισμένη εγγύηση (2ετής)


Κάρτα microSD EXCERIA PRO M501

EXCERIA PRO M501

 

Κωδικός Προϊόντος Χωρητικότητα Προσεγγιστική ωφέλιμη χωρητικότητα(1) Διασύνδεση Κλάση ταχύτητας(2) Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής(4)
THN-M501G0160E7 16 GB 14,4 GB UHS-II U3/C10 270/250 MB/s
THN-M501G0320E7 32 GB 28,8 GB 270/150 MB/s
THN-M501G0640E7 64 GB 57,6 GB 270/150 MB/s

Οδηγός χρήστη
Περιορισμένη εγγύηση (5ετής)


(1) Η χωρητικότητα υπολογίζεται με βάση την εγκατεστημένη μνήμη flash και όχι τη μνήμη που είναι διαθέσιμη στο χρήστη καθώς ένα μέρος της χρησιμοποιείται για λειτουργίες διαχείρισης. Ο χώρος που είναι διαθέσιμος στο χρήστη είναι όπως αναφέρεται παραπάνω (1 GB = 1.073.741.824 byte).

(2) Οι κλάσεις ταχύτητας υποδεικνύουν τα αποτελέσματα δοκιμών υπό συγκεκριμένες συνθήκες όπως ορίζονται από την SD Association.

(3) Η Κλάση Απόδοσης Εφαρμογών καθορίζεται βάσει αποτελέσματος όπως μετράται υπό συνθήκες που ορίζονται από την SD Association.

(4) 1 MB/s υπολογίζεται ως 1.000.000 bytes/s. Οι τιμές αυτές είναι οι βέλτιστες που έχουν επιτευχθεί σε συγκεκριμένο περιβάλλον δοκιμών στις εγκαταστάσεις της ΚΙΟΧΙΑ Corporation και η ΚΙΟΧΙΑ Corporation δεν μπορεί να εγγυηθεί ταχύτητες ανάγνωσης ή εγγραφής σε μεμονωμένες συσκευές. Η ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη συσκευή και το μέγεθος των αρχείων.

(5) Ο στόχος συνολικού χρόνου έχει καθοριστεί βάσει Full HD (1920x1080) περιεχομένου βίντεο που καταγράφηκε στα 21 Mbps. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή και άλλες συνθήκες.

Κάρτα Μνήμης SD
Κάρτα Μνήμης SD N203

N203

 

Κωδικός προϊόντος Χωρητικότητα Προσεγγιστική ωφέλιμη χωρητικότητα(1) Διασύνδεση Κλάση ταχύτητας(2) Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης(3)
THN-N203N0160E4 16 GB 14,4 GB UHS-I U1/C10 100 MB/s
THN-N203N0320E4 32 GB 28,8 GB
THN-N203N0640E4 64 GB 57,6 GB
THN-N203N1280E4 128 GB 115,2 GB
THN-N203N2560E4 256 GB 230,4 GB

Οδηγός χρήστη
Περιορισμένη εγγύηση (5ετής)


Κάρτα μνήμης SD EXCERIA N302

EXCERIA N302

 

Κωδικός προϊόντος Χωρητικότητα Προσεγγιστική ωφέλιμη χωρητικότητα(1) Διασύνδεση Κλάση ταχύτητας(2) Μέγιστη ταχύτητα εγγραφής(3)
THN-N302R0160EA 16 GB 14,4 GB UHS-I U1/C10 90 MB/s
THN-N302R0320EA 32 GB 28,8 GB U3/C10
THN-N302R0640E 64 GB 57,6 GB
THN-N302R1280EA 128 GB 115,2 GB

Οδηγός χρήστη
Περιορισμένη εγγύηση (5ετής)


Κάρτα μνήμης SD EXCERIA PRO N401

EXCERIA PRO N401

 

Κωδικός προϊόντος Χωρητικότητα Προσεγγιστική ωφέλιμη χωρητικότητα(1) Διασύνδεση Κλάση ταχύτητας(2) Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής(3)
THN-N401S0160E4 16 GB 14,4 GB UHS-I U3/C10 95/75 MB/s
THN-N401S0320E4 32 GB 28,8 GB
THN-N401S0640E4 64 GB 57,6 GB
THN-N401S1280E4 128 GB 115,2 GB

Οδηγός χρήστη
Περιορισμένη εγγύηση (5ετής)


Κάρτα μνήμης SD EXCERIA PRO N502

EXCERIA PRO N502

 

Κωδικός προϊόντος Χωρητικότητα Προσεγγιστική ωφέλιμη χωρητικότητα(1) Διασύνδεση Κλάση ταχύτητας(2) Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής(3)
THN-N502G0320E6 32 GB 29.8 GB UHS-II  U3/C10/V90  270/260 MB/s 
THN-N502G0640E6 64 GB 59,6 GB
THN-N502G1280E6 128 GB 119,2 GB
THN-N502G2560E6 256 GB 238,4 GB

Οδηγός χρήστη
Περιορισμένη εγγύηση (5ετής)


(1) Η χωρητικότητα υπολογίζεται με βάση την εγκατεστημένη μνήμη flash και όχι τη μνήμη που είναι διαθέσιμη στο χρήστη καθώς ένα μέρος της χρησιμοποιείται για λειτουργίες διαχείρισης. Ο χώρος που είναι διαθέσιμος στο χρήστη είναι όπως αναφέρεται παραπάνω (1 GB = 1.073.741.824 byte).

(2) Οι κλάσεις ταχύτητας υποδεικνύουν τα αποτελέσματα δοκιμών υπό συγκεκριμένες συνθήκες όπως ορίζονται από την SD Association.

(3) 1 MB/s υπολογίζεται ως 1.000.000 bytes/s. Οι τιμές αυτές είναι οι βέλτιστες που έχουν επιτευχθεί σε συγκεκριμένο περιβάλλον δοκιμών στις εγκαταστάσεις της ΚΙΟΧΙΑ Corporation και η ΚΙΟΧΙΑ Corporation δεν μπορεί να εγγυηθεί ταχύτητες ανάγνωσης ή εγγραφής σε μεμονωμένες συσκευές. Η ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη συσκευή και το μέγεθος των αρχείων.

Κάρτα μνήμης SD με ασύρματο δίκτυο LAN
Κάρτα μνήμης SD FlashAir W-04 με ασύρματο δίκτυο LAN

FlashAir W-04

 

Κωδικός προϊόντος Χωρητικότητα Προσεγγιστική ωφέλιμη χωρητικότητα(1) Διασύνδεση Κλάση ταχύτητας(2) Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής(3) Πρότυπο ασύρματου LAN
THN-NW04W0160E6 16 GB 14,4 GB UHS-I  U3/C10 90/70 MB/s  IEEE802.11b/g/n (2,4GHz SISO, HT20 / HT40)
THN-NW04W0160E6 32 GB 28,8 GB
THN-NW04W0160E6 64 GB 57,6 GB

Λογισμικό

FlashAir App για iOS
FlashAir App για Android
Λογισμικό ρύθμισης FlashAir
Εργαλείο ενημέρωσης λογισμικού FlashAir

Οδηγοί χρήστη

Αναθεωρημένο συμπληρωματικό εγχειρίδιο FlashAir W-04 Type2 για την Ευρώπη
Αναθεωρημένο συμπληρωματικό εγχειρίδιο FlashAir W-04 Type2 για την Ασία
Εγκατάσταση λογισμικού διαμόρφωσης
Αρχικές ρυθμίσεις
Βασική χρήση ασύρματης μεταφοράς δεδομένων
Αρχική ρύθμιση ασύρματου LAN
Λειτ. Auto Save για φωτογραφίες/βίντεο
Οδηγός εκκίνησης Photoshare
FlashAir Drive (WebDAV)
Λειτ. Σύνδεσης Eyefi
Λειτ. δεδομένων κινητού + Wi-Fi
Λειτ. Internet Pass Thru και πώς να μοιραστείτε υλικό μέσω SNS

Λίστα συμβατών συσκευών

Λίστα συσκευών πιστοποιημένης λειτουργίας FlashAir W-04

Συμβατότητα με LAN

Συμβατότητα FlashAir W-04 με ασύρματο LAN για την Ασία
Συμβατότητα FlashAir W-04 με ασύρματο LAN για την Ευρώπη

Δήλωση CE

Ευρωπαϊκή δήλωση CE

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση (5ετής)

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις υποστήριξης FlashAir


Κάρτα μνήμης SD FlashAir W-03 με ασύρματο δίκτυο LAN

FlashAir W-03

 

Κωδικός προϊόντος Χωρητικότητα Ωφέλιμη χωρητικότητα κατά προσέγγιση(1) Διασύνδεση Κλάση ταχύτητας(2) Πρότυπο ασύρματου LAN
SD-F08AIR03(8 8 GB 7,2 GB Συμβατότητα με πρότυπο κάρτας μνήμης SD C10 IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz SISO, 20 MHz)
SD-F16AIR03(8 16 GB 14,4 GB
SD-F32AIR03(8 32 GB 28,8 GB

Λογισμικό

Εφαρμογή FlashAir για iOS
Εφαρμογή FlashAir για Android
Λογισμικό ρύθμισης FlashAir
Εργαλείο ενημέρωσης λογισμικού FlashAir

Εγχειρίδια χρήστη

Εγκατάσταση λογισμικού ρύθμισης
Αρχικές ρυθμίσεις
Βασική χρήση ασύρματης μετάδοσης δεδομένων
Ρύθμιση εκκίνησης ασύρματου LAN
Πώς να ξεκινήσετε το Photoshare
Μονάδα FlashAir (WebDAV)
Λειτουργία Internet Pass Thru και πώς να διαμοιραστείτε περιεχόμενο μέσω SNS

 

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση (5ετής)(1) Η χωρητικότητα υπολογίζεται με βάση την εγκατεστημένη μνήμη flash και όχι τη μνήμη που είναι διαθέσιμη στο χρήστη καθώς ένα μέρος της χρησιμοποιείται για λειτουργίες διαχείρισης. Ο χώρος που είναι διαθέσιμος στο χρήστη είναι όπως αναφέρεται παραπάνω (1 GB = 1.073.741.824 byte).

(2) Οι κλάσεις ταχύτητας υποδεικνύουν τα αποτελέσματα δοκιμών υπό συγκεκριμένες συνθήκες όπως ορίζονται από την SD Association.

(3) 1 MB/s υπολογίζεται ως 1.000.000 bytes/s. Οι τιμές αυτές είναι οι βέλτιστες που έχουν επιτευχθεί σε συγκεκριμένο περιβάλλον δοκιμών στις εγκαταστάσεις της ΚΙΟΧΙΑ Corporation και η ΚΙΟΧΙΑ Corporation δεν μπορεί να εγγυηθεί ταχύτητες ανάγνωσης ή εγγραφής σε μεμονωμένες συσκευές. Η ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη συσκευή και το μέγεθος των αρχείων.

Μονάδα USB Flash
TransMemory U202 USB

TransMemory U202 (λευκό)

 

Κωδικός προϊόντος Χωρητικότητα Προσεγγιστική ωφέλιμη χωρητικότητα(1) Διασύνδεση(2) Συμβατότητα
THN-U202W0160E4
16 GB 14,4 GB USB 2.0 Προσωπικός υπολογιστής με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα και θύρα USB Type-A ως βασικό χαρακτηριστικό.

OS X  v10.9-v10.11, macOS v10.12 - v10.14, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
THN-U202W0320E4 32 GB 28,8 GB
THN-U202W0640E4 64 GB 57,6 GB
THN-U202W1280E4 128 GB 115,2 GB

Λογισμικό: Λογισμικό ασφάλειας για Windows

Περιορισμένη εγγύηση (5ετής)


TransMemory U202 USB

TransMemory U202 (γαλάζιο)

 

Κωδικός προϊόντος Χωρητικότητα Προσεγγιστική ωφέλιμη χωρητικότητα(1) Διασύνδεση Συμβατότητα
THN-U202L0160E4 16 GB 14,4 GB USB 2.0 Προσωπικός υπολογιστής με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα και θύρα USB Type-A ως βασικό χαρακτηριστικό.

OS X  v10.9-v10.11, macOS v10.12 - v10.14, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Λογισμικό: Λογισμικό ασφάλειας για Windows

Περιορισμένη εγγύηση (5ετής)


TransMemory U203 USB

TransMemory U203

 

Κωδικός προϊόντος Χωρητικότητα Προσεγγιστική ωφέλιμη χωρητικότητα(1) Διασύνδεση(2) Συμβατότητα
THN-U203W0160E4 16 GB 14,4 GB USB 2.0 Προσωπικός υπολογιστής με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα και θύρα USB Type-A ως βασικό χαρακτηριστικό.

OS X  v10.9-v10.11, macOS v10.12 - v10.14, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
THN-U203W0320E4 32 GB 28,8 GB
THN-U203W0640E4 64 GB 57,6 GB
THN-U203W1280E4 128 GB 115,2 GB


Περιορισμένη εγγύηση (5ετής)


TransMemory U301 USB

TransMemory U301

 

Κωδικός προϊόντος Χωρητικότητα Προσεγγιστική ωφέλιμη χωρητικότητα(1) Διασύνδεση Συμβατότητα
THN-U301W0160E4 16 GB 14,4 GB USB 3.0 / USB 2.0 Προσωπικός υπολογιστής με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα και θύρα USB Type-A ως βασικό χαρακτηριστικό.

OS X  v10.9-v10.11, macOS v10.12 - v10.14, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
THN-U301W0320E4 32 GB 28,8 GB
THN-U301W0640E4 64 GB 57,6 GB
THN-U301W1280E4 128 GB 115,2 GB


Περιορισμένη εγγύηση (5ετής)


TransMemory U303 USB

TransMemory U303

 

Κωδικός προϊόντος Χωρητικότητα Προσεγγιστική ωφέλιμη χωρητικότητα(1) Διασύνδεση(2) Συμβατότητα
THN-U303W0160E4 16 GB 14,4 GB USB 3.0 / USB 2.0 Προσωπικός υπολογιστής με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα και θύρα USB Type-A ως βασικό χαρακτηριστικό.

OS X  v10.9-v10.11, macOS v10.12 - v10.14, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
THN-U303W0320E4 32 GB 28,8 GB
THN-U303W0640E4 64 GB 57,6 GB


Περιορισμένη εγγύηση (5ετής)


TransMemory U363 USB

TransMemory U363

 

Κωδικός προϊόντος Χωρητικότητα Προσεγγιστική ωφέλιμη χωρητικότητα(1) Διασύνδεση(2) Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης(3) Συμβατότητα
THN-U363S0320E4 32 GB 28,8 GB USB 3.0 / USB 2.0 120 MB/s Προσωπικός υπολογιστής με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα και θύρα USB Type-A ως βασικό χαρακτηριστικό.

OS X  v10.9-v10.11, macOS v10.12 - v10.14, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
THN-U363S0640E4 64 GB 57,6 GB
THN-U363S1280E4 128 GB 115,2 GB


Περιορισμένη εγγύηση (5ετής)


TransMemory U364 USB

TransMemory U364

 

Κωδικός προϊόντος Χωρητικότητα Προσεγγιστική ωφέλιμη χωρητικότητα(1) Διασύνδεση(2) Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης(3) Συμβατότητα
THN-U364W0320E4 32 GB 28,8 GB USB 3.0 / USB 2.0 120 MB/s Προσωπικός υπολογιστής με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα και θύρα USB Type-A ως βασικό χαρακτηριστικό.

OS X  v10.9-v10.11, macOS v10.12 - v10.14, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
THN-U364W0640E4 64 GB 57,6 GB
THN-U364W1280E4 128 GB 115,2 GB


Περιορισμένη εγγύηση (5ετής)


TransMemory U365 USB

TransMemory U365

 

Κωδικός προϊόντος Χωρητικότητα Προσεγγιστική ωφέλιμη χωρητικότητα(1) Διασύνδεση(2) Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης(3) Συμβατότητα
THN-U365K0320E4 32 GB 28,8 GB USB 3.0 / USB 2.0 150 MB/s Προσωπικός υπολογιστής με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα και θύρα USB Type-A ως βασικό χαρακτηριστικό.

OS X  v10.9-v10.11, macOS v10.12 - v10.14, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
THN-U365K0640E4 64 GB 57,6 GB
THN-U365K1280E4 128 GB 115,2 GB
THN-U365K2560E4 256 GB 230,4 GB


Περιορισμένη εγγύηση (5ετής)


(1) Η χωρητικότητα υπολογίζεται με βάση την εγκατεστημένη μνήμη flash και όχι τη μνήμη που είναι διαθέσιμη στο χρήστη καθώς ένα μέρος της χρησιμοποιείται για λειτουργίες διαχείρισης. Ο χώρος που είναι διαθέσιμος στο χρήστη είναι όπως αναφέρεται παραπάνω (1 GB = 1.073.741.824 byte).

(2) Οι όροι «USB 3.0 0 Super Speed» και «USB 2.0 High-Speed» που χρησιμοποιούνται στο παρόν είναι η ονομασία των προδιαγραφών βάσει των οποίων έχει κατασκευαστεί το προϊόν και δεν εγγυώνται την ταχύτητα λειτουργίας του.

(3) 1 MB/s υπολογίζεται ως 1.000.000 bytes/s. Οι τιμές αυτές είναι οι βέλτιστες που έχουν επιτευχθεί σε συγκεκριμένο περιβάλλον δοκιμών στις εγκαταστάσεις της ΚΙΟΧΙΑ Corporation και η ΚΙΟΧΙΑ Corporation δεν μπορεί να εγγυηθεί ταχύτητες ανάγνωσης ή εγγραφής σε μεμονωμένες συσκευές. Η ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη συσκευή και το μέγεθος των αρχείων.

Κάρτα CompactFlash

EXCERIA

 

Κωδικός προϊόντος Χωρητικότητα Προσεγγιστική ωφέλιμη χωρητικότητα(1) Διασύνδεση Πρότυπο VGP(4) Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής(3)
CF-032GTR8A 32 GB 28,8 GB   UDMA 7 (Ultra DMA mode7, Θεωρητική τιμή 167MB/s) VPG-20   150(1000x)/120 MB/s
CF-064GTR8A 64 GB 57,6 GB
CF-128GTR8A 128 GB 119,2 GB

Περιορισμένη εγγύηση (5ετής)


EXCERIA PRO C501

 

Κωδικός προϊόντος Χωρητικότητα Προσεγγιστική ωφέλιμη χωρητικότητα(1) Διασύνδεση Πρότυπο VGP(2) Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής(3)
THN-C501G0160E6 16 GB 14,4 GB UDMA 7 (Ultra DMA mode7, Θεωρητική τιμή 167MB/s) VPG-65 160(1066x)/150 MB/s
THN-C501G0320E6 32 GB 28,8 GB
THN-C501G0640E6 64 GB 57,6 GB
THN-C501G1280E6 128 GB 119,2 GB

Περιορισμένη εγγύηση (5ετής)


(1) Η χωρητικότητα υπολογίζεται με βάση την εγκατεστημένη μνήμη flash και όχι τη μνήμη που είναι διαθέσιμη στο χρήστη καθώς ένα μέρος της χρησιμοποιείται για λειτουργίες διαχείρισης. Ο χώρος που είναι διαθέσιμος στο χρήστη είναι όπως αναφέρεται παραπάνω (1 GB = 1.073.741.824 byte).

(2) VPG-65: Προδιαγραφή εγγυημένης απόδοσης βίντεο προφίλ 2 (VPG-65) για κάρτες CompatcFlash. Η προδιαγραφή VPG-65 επιτρέπει την καταγραφή συνεχούς ροής βίντεο έως και 65 MB/s για επαγγελματική βιντεοσκόπηση.

(3) Η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής έχει ελεγχθεί εσωτερικά βάσει του προτύπου UDMA mode 7 16bit (LBA48). Η ενίσχυση της ταχύτητας μετάδοσης της αναγραφόμενης ταχύτητας (βλ. "x") εκφράζεται ως ενίσχυση κατά 150KB/s.

(4) VPG20: Προδιαγραφή εγγυημένης απόδοσης βίντεο προφίλ 1 (VPG) για κάρτες CompatcFlash. Η προδιαγραφή VPG-20 επιτρέπει την καταγραφή συνεχούς ροής βίντεο έως και 20 MB/s για επαγγελματική βιντεοσκόπηση.