Παράλληλες Εισαγωγές και Προϊόντα Απομίμησης

Δήλωση για την κατάλληλη αγορά των προϊόντων της KIOXIA

Παράλληλες εισαγωγές

Έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου διατίθενται στο εμπόριο προϊόντα της KIOXIA από παράλληλες εισαγωγές προϊόντων που αποστέλλονται σε χώρες ή περιοχές εκτός των προορισμών που έχει ορίσει η KIOXIA (εφεξής «Παράλληλες εξαγωγές»). Οι εν λόγω Παράλληλες εισαγωγές δεν καλύπτονται από την εγγύηση κατασκευαστή της KIOXIA. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον έμπορο από τον οποίο έχετε αγοράσει προϊόντα μέσω των εν λόγω Παράλληλων εισαγωγών για τυχόν διαθέσιμη εγγύηση.

Προϊόντα απομίμησης


Έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου διατίθενται στο εμπόριο εμπορεύματα απομίμησης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, προϊόντων που παραβιάζουν εμπορικά σήματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας της KIOXIA (εφεξής «Προϊόντα απομίμησης»). Τα εν λόγω Προϊόντα απομίμησης δεν καλύπτονται από την εγγύηση κατασκευαστή της KIOXIA. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον έμπορο από τον οποίο έχετε αγοράσει Προϊόντα απομίμησης για τυχόν διαθέσιμη εγγύηση.

Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση κατασκευαστή.