Πληροφορίες εγγύησης


Πληροφορίες εγγύησης SSD

EXCERIA PRO SSD
EXCERIA G2 SSD
Φορητή μονάδα SSD EXCERIA PLUS


Πληροφορίες εγγύησης SSD

EXCERIA PLUS G2 SSD
EXCERIA PLUS SSD
EXCERIA SSD
EXCERIA SATA SSD


Πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση καρτών και USB

Οι πληροφορίες εγγύησης για προϊόντα που δεν φέρουν την επωνυμία KIOXIA βρίσκονται στην ενότητα Προηγούμενα προϊόντα.