Πληροφορίες Εγγύησης Καρτών & USB

Εγγύηση της KIOXIA για τα Προϊόντα μνήμης

Τα Προϊόντα μνήμης της KIOXIA (Μονάδες flash USB και κάρτες SD) καλύπτονται από εγγύηση κατασκευαστή για τυχόν ελαττώματα υλικών για έως πέντε ή έως τρία χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, η οποία εξαρτάται από το αντίστοιχο Προϊόν μνήμης. Έχετε υπόψη ότι εάν αγοράσατε το Προϊόν μνήμης της KIOXIA από ένα κατάστημα, τότε οι νόμιμες αξιώσεις εγγύησης μπορούν να εγερθούν μόνο μέσω του καταστήματος από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Επικοινωνήστε με το κατάστημα για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επισκευής.

Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση κατασκευαστή.