Εμπορικά Σήματα

Το PCIe είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της PCI-SIG.

Τα NVM Express και NVMe είναι εμπορικά σήματα της NVM Express, Inc.

Τα SD Logo, SDHC Logo, SDXC Logo, microSD Logo, microSDHC Logo, και microSDXC Logo είναι εμπορικά σήματα της SD-3C LLC.

Τα Mac, macOS και OS X είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.

Το Android είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.

 

Κάθε άλλη ονομασία εταιρείας, προϊόντος, και υπηρεσίας ενδέχεται να αποτελεί εμπορικό σήμα της εν λόγω εταιρείας. 

PAGETOP