Εμπορικά Σήματα

Τα PCIe, PCI Express και PCI-SIG είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της PCI-SIG.

Τα NVM Express, NVMe, NVMe-MI και NVMe-oF είναι εμπορικά σήματα της NVM Express, Inc.

Το Linux είναι είτε κατατεθειμένο εμπορικό σήμα είτε εμπορικό σήμα του Linus Torvalds στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Τα λογότυπα SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC και microSDXC είναι εμπορικά σήματα της SD-3C LLC.

Τα Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Το Intel είναι εμπορικό σήμα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της.

Τα Wi-Fi και WPA2 είναι είτε κατατεθειμένα εμπορικά σήματα είτε εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance®.

Το USB Type-C είναι εμπορικό σήμα της USB Implementers Forum, Inc.

Το CompactFlash είναι εμπορικό σήμα της Western Digital Corporation, παραχωρημένο με άδεια χρήσης στην CompactFlash Association (CFA). Η KIOXIA είναι μέλος της CFA.

Το νέο λογότυπο CF, τα λογότυπα VPG Profile 1, VPG Profile2 και CF+ είναι εμπορικά σήματα με άδεια χρήσης από την CompactFlash Association.

Τα Windows, Xbox, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series XS είναι είτε κατατεθειμένα εμπορικά σήματα είτε εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.

Κάθε άλλη ονομασία εταιρείας, προϊόντος, και υπηρεσίας ενδέχεται να αποτελεί εμπορικό σήμα της αντίστοιχης εταιρείας.