KIOXIA USB Flash Drives

KIOXIA USB Flash Drives

Μονάδες flash USB ΚΙΟΧΙΑ

Ο διαμοιρασμός αρχείων με μονάδες μνήμης flash USB παραμένει ακόμα σημαντικός στο σημερινό κόσμο της διαδικτυακής αποθήκευσης δεδομένων, ειδικά όταν είμαστε μακριά από διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο. Οι μονάδες flash USB της KIOXIA παρέχουν απλότητα στη μεταφορά αρχείων για το φοιτητή, το μαθητή, αλλά και τον επαγγελματία.

Η χωρητικότητα υπολογίζεται με βάση την εγκατεστημένη μνήμη flash και όχι την μνήμη που είναι διαθέσιμη στο χρήστη καθώς ένα μέρος της χρησιμοποιείται για λειτουργίες διαχείρισης. Η κατά προσέγγιση ωφέλιμη χωρητικότητα αναγράφεται στη σελίδα κάθε προϊόντος.

Επιδέχεται αλλαγή: Παρότι η KIOXIA έχει καταβάλλει κάθε προσπάθεια τη στιγμή της δημοσίευσης για να εγγυηθεί την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών, οι προδιαγραφές των προϊόντων, οι ρυθμίσεις, οι τιμές, η διαθεσιμότητα συστημάτων/εξαρτημάτων/επιλογών ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.