Najczęściej zadawane pytania dotyczące wsparcia technicznego odnośnie do kart pamięci

Expand All
Rozwiązywanie problemów
Niewłaściwe działanie karty SD/microSD w urządzeniu (wcześniej karta nie sprawiała żadnych problemów).
Spróbuj poniższych porad:

1)Pojemność karty SD może nie być kompatybilna z maksymalną pojemnością karty SD urządzenia, w którym jest ona używana.

Sprawdź maksymalną pojemność karty SD urządzenia. Dalsze stosowanie karty w takim urządzeniu może doprowadzić do uszkodzenia lub utraty danych i nieprawidłowego działania karty. Fakt, że dane urządzenie działa z kartą pamięci SD nie zawsze oznacza, że jest z nią kompatybilne.

2) Czy sformatowałeś kartę w urządzeniu?

Produkowane przez nas karty są formatowane fabrycznie. Pomimo tego niektóre urządzenia poza komputerami PC mogą wymagać ponownego sformatowania karty SD. W takim przypadku przeprowadź formatowanie zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia.

3) Karta może być zbyt luźno osadzona w gnieździe SD.

Wyjmij, a następnie ponownie włóż kartę do gniazda. Następnie umieść kartę w gnieździe SD innego urządzenia.

Jeżeli opisane czynności nie rozwiążą problemu,
a) przygotuj komputer z gniazdem SD zgodnym z pojemnością karty lub z zewnętrznym czytnikiem kart pamięci SD,
b) sformatuj kartę za pomocą programu "SD/SD/SDHC/SDXC SD Memory Card Formatter" do pobrania z https://www.sdcard.org/downloads/formatter/.

Po sformatowaniu karty na komputerze, skorzystaj z oprogramowania pobranego z podanej wyżej strony internetowej "SD/SD/SDHC/SDXC SD Memory Card Formatter". Nie korzystaj z innego oprogramowania formatującego. Standardowe oprogramowanie formatujące PC nie pozwala na poprawne sformatowanie karty.

W przypadku, jeżeli w instrukcji obsługi danego urządzenia wymagane jest ponowne sformatowanie karty, zrób to, korzystając z oprogramowania "SD/SD/SDHC/SDXC SD Memory Card Formatter".

Jeżeli powyższe działania nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z działem obsługi firmy KIOXIA.
Pojemność mojej karty pamięci microSD/SD 64 GB została rozpoznana jako 32 GB i tylko taką ilość danych mogę na niej przechowywać.
Twoje urządzenie może nie być kompatybilne z kartami pamięci SD o pojemności 64 GB. Zdarza się, że karty pamięci SD działają w urządzeniach pomimo braku kompatybilności (najczęściej jest na odwrót).

Jeżeli sformatujesz kartę SD o pojemności 64 GB w urządzeniu obsługującym do 32 GB, pojemność karty po sformatowaniu może wynosić 32 GB. Korzystanie z karty SD w urządzeniu niekompatybilnym może doprowadzić do jej uszkodzenia.

Jeżeli karta została sformatowana w niekompatybilnym urządzeniu o pojemności innej, niż pojemność znamionowa, można ją ponownie sformatować na kompatybilnym czytniku kart pamięci SD i komputerze PC za pomocą oprogramowania "SD/SD/SDHC/SDXC SD Memory Card Formatter" do pobrania z https://www.sdcard.org/downloads/formatter/. Sformatowana w ten sposób karta odzyska swoją pierwotną pojemność.

Do ponownego sformatowania kart na komputerze korzystaj z oprogramowania "SD/SD/SDHC/SDXC SD Memory Card Formatter" znajdującego się na wcześniej podanej stronie internetowej. Nie korzystaj z innego oprogramowania formatującego. Standardowe oprogramowanie formatujące PC nie pozwala na poprawne sformatowanie karty.
Nie mogę odczytać danych z mojej karty pamięci SD /microSD. Czy istnieje możliwość odzyskania tych danych?
Nie świadczymy usług odzyskiwania danych.
Pytania dotyczące produktów
Czy muszę sformatować kartę pamięci SD/microSD przed użyciem?
Produkowane przez nas karty pamięci SD są fabrycznie formatowane za pomocą oprogramowania organizacji SD Association. Na komputerze PC możesz korzystać z karty SD bez potrzeby jej wcześniejszego formatowania. W przypadku korzystania z karty w innym urządzeniu niż komputer PC, np. w aparacie cyfrowym lub smartfonie z funkcją formatowania, może być konieczne ponowne sformatowanie karty w danym urządzeniu. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia, jeżeli wymagane jest w niej ponowne sformatowanie karty pamięci SD.

W przypadku formatowania karty na komputerze PC skorzystaj z oprogramowania "SD/SD/SDHC/SDXC SD Memory Card Formatter" do pobrania z https://www.sdcard.org/downloads/formatter/. Nie korzystaj z innego oprogramowania formatującego.
Czy karty pamięci SD/microSD są kompatybilne z technologiami ReadyBoost lub VHD?
Nie.
Czy karta pamięci SD/microSD może zostać uszkodzona urządzeniami wykorzystującymi promieniowanie rentgenowskie na lotnisku?
Karty pamięci SD zostały przetestowane* i zweryfikowane pod kątem zgodności z ISO7816-1. Opierając się na rezultatach testów można przyjąć, że promieniowanie rentgenowskie stosowane na lotnisku nie stanowi zagrożenia dla kart SD. Jeżeli chcesz być absolutnie pewny bezpieczeństwa swojej karty SD, skontaktuj się z pracownikami służby bezpieczeństwa na lotnisku

*Uwaga: Podczas przeprowadzonych testów karty SD funkcjonowały prawidłowo po wystawieniu na promieniowanie rentgenowskie o wartości 0,1 Gy (gray).
Co oznaczają klasy szybkości kart SD?
Karty SD oferowane są w trzech klasach szybkości: "Klasa szybkości", "Klasa szybkości UHS" oraz "Klasa szybkości wideo", informujących o specyfikacjach zapisu i odczytu określonych ilości danych na poszczególnych etapach procesu nagrywania.

Symbol klasy szybkości z numerem zaznaczonym na każdej karcie SD oznacza minimalną szybkość zapisu. Im wyższa liczba, tym większa szybkość zapisu

Przejdź do https://www.sdcard.org/consumers/choices/index.html, by dowiedzieć się więcej na stronie organizacji SD Association.
Inne pytania
Jakiego rodzaju technologie flash stosowane są w kartach pamięci SD/microSD firmy KIOXIA?
Ze względu na przeznaczenie produkowanych przez nas kart pamięci dla klienta indywidualnego nie udzielamy odpowiedzi na pytania dotyczące technologii pamięci. Przepraszamy.

PRODUKOWANE PRZEZ NAS KARTY PAMIĘCI NIE SĄ PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W URZĄDZENIACH LUB SYSTEMACH, KTÓRE WYMAGAJĄ WYJĄTKOWO WYSOKIEJ JAKOŚCI I/LUB NIEZAWODNOŚCI I/LUB KTÓRYCH WADLIWE DZIAŁANIE LUB AWARIA MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ŻYCIA LUDZKIEGO, OBRAŻENIA CIAŁA, POWAŻNE SZKODY MAJĄTKOWE I/LUB POWAŻNY WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO ("UŻYCIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM"). Z wyjątkiem zastosowań szczególnych, wyraźnie wyszczególnionych w niniejszym dokumencie, zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem obejmuje: urządzenia stosowane w instalacjach jądrowych, urządzenia wykorzystywane w przemyśle lotniczym, ratowniczy i/lub podtrzymujący życie sprzęt medyczny, urządzenia stosowane w przemyśle samochodowym, pociągach, statkach i innych rodzajach transportu, sprzęt sygnalizacyjny, sprzęt służący do kontroli wybuchów lub do wywoływania wybuchów, urządzenia bezpieczeństwa, windy i schody ruchome oraz urządzenia związane z branżą energetyczną. KIOXIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KARTY PAMIĘCI UŻYTKOWANE NIEZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM, UŻYTKOWANE JAKO CZĘŚĆ INNEGO URZĄDZENIA LUB SPRZĘTU LUB UŻYTKOWANE DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH. Oświadczenie gwarancyjne firmy KIOXIA znajdziesz tutaj.
Jak długi jest okres gwarancji na karty pamięci SD?
Przejdź tutaj i zapoznaj się z naszym Oświadczeniem gwarancyjnym.
Jaka jest cena produkowanych przez Was kart pamięci?
Nie ustalamy cen detalicznych. Informacje na temat cen detalicznych otrzymasz w każdym punkcie oferującym nasze karty pamięci.
Expand All
Rozwiązywanie problemów
Brak
Pytania dotyczące produktów
Jaka jest różnica pomiędzy modelem EXCERIA HIGH ENDURANCE a innymi (standardowymi) modelami?
EXCERIA HIGH ENDURANCE to karta pamięci microSD zaprojektowana do kamer samochodowych i kamer do monitoringu*, niekompatybilnych z innymi rodzajami kart. Aby zapewnić wytrzymałość wymaganą w kamerach samochodowych przeznaczonych do użytku osobistego, EXCERIA HIGH ENDURANCE w wariancie 32 GB umożliwia łączny zapis 5000 godzin, w wariancie 64 GB – 10 000 godzin, w wariancie 128 GB – 20 000 godzin,a w wariancie 256 GB – 40 000 godzin materiału wideo w rozdzielczości Full HD.

*EXCERIA High Endurance nie jest przeznaczona do zastosowań biznesowych ani przemysłowych. Nie gwarantuje się kompatybilności ze wszystkimi dostępnymi urządzeniami.
Jaki rodzaj pamięci flash (SLC, MLC, TLC itd.) został zastosowany w karcie EXCERIA HIGH ENDURANCE?
Nie ujawniamy tego typu informacji. Przepraszamy. Aby zapewnić wytrzymałość wymaganą w kamerach samochodowych przeznaczonych do użytku osobistego (nie dotyczy zastosowań biznesowych i przemysłowych), EXCERIA HIGH ENDURANCE w wariancie 32 GB umożliwia łączny zapis 5000 godzin, w wariancie 64 GB – 10 000 godzin, w wariancie 128 GB – 20 000 godzin, a w wariancie 256 GB – 40 000 godzin materiału wideo w rozdzielczości Full HD.
Jakie rodzaje kamer samochodowych i do monitoringu są kompatybilne z kartą EXCERIA HIGH ENDURANCE?
Nie dysponujemy listą kamer samochodowych i do monitoringu kompatybilnych z tą kartą. Karta EXCERIA HIGH ENDURANCE powinna być kompatybilna z urządzeniem hosta, jeśli jego wymagania dotyczące karty pamięci (takie jak pojemność, interfejs, maksymalna szybkość odczytu / zapisu) są zgodne ze specyfikacją EXCERIA HIGH ENDURANCE. W przypadku niekompatybilnego urządzenia prosimy o kontakt z Centrum obsługi klienta.
Czy przed użyciem karty EXCERIA HIGH ENDURANCE konieczne jest jej sformatowanie?
Odpowiedź znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia do użytku z kartą EXCERIA HIGH ENDURANCE. Stosuj się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi urządzenia.
Co należy zrobić w przypadku, gdy podczas nagrywania na ekranie kamery samochodowej wyświetlony zostanie komunikat "Sformatuj kartę microSD"?
Komunikat pochodzi z kamery samochodowej. Zastosuj się do komunikatu.
Czy do zastosowań w kamerach samochodowych lub do monitoringu mogę użyć innych, niż EXCERIA HIGH ENDURANCE kart pamięci micro SD?
Nie. Produkowane przez nas standardowe karty pamięci microSD, inne niż EXCERIA HIGH ENDURANCE, nie są przeznaczone do pracy w kamerach samochodowych lub do monitoringu, w ciągłym trybie nagrywania. Produkowane przez nas standardowe karty pamięci microSD, inne niż EXCERIA HIGH ENDURANCE, nie są objęte gwarancją, w przypadku ich zastosowania w kamerach samochodowych lub do monitoringu. Tutaj znajdziesz Oświadczenie gwarancyjne odnośnie do każdego z produktów.
Inne
Jak długi jest okres gwarancji karty EXCERIA HIGH ENDURANCE?
EXCERIA HIGH ENDURANCE objęta jest trzyletnią (3) gwarancją. Tutaj znajdziesz oświadczenie gwarancyjne firmy KIOXIA.
Jaka jest cena produkowanych przez Was kart pamięci?
Nie ustalamy cen detalicznych. Informacje na temat cen detalicznych otrzymasz w każdym punkcie oferującym nasze karty pamięci.