Najczęściej zadawane pytania dotyczące wsparcia technicznego dla dysków SSD

Expand All
Rozwiązywanie problemów
Po sformatowaniu pojemność mojego dysku SSD jest mniejsza niż podana. Dlaczego?
Definicja pojemności: Według definicji KIOXIA jeden megabajt (MB) to 1 000 000 bajtów, jeden gigabajt (GB) to 1 000 000 000 bajtów, a jeden terabajt (TB) to 1 000 000 000 000 bajtów. Pojemność pamięci w systemie operacyjnym komputera jest jednak określana przy użyciu potęgi, czyli 1 GB = 230 = 1 073 741 824, więc pokazana pojemność może być mniejsza. Ilość dostępnej pamięci (wraz z przykładami plików multimedialnych) może się różnić w zależności od rozmiaru plików, formatowania, ustawień, oprogramowania, systemu operacyjnego, na przykład systemu operacyjnego firmy Microsoft i/lub wcześniej zainstalowanego oprogramowania, czy też materiałów multimedialnych. Rzeczywista pojemność dostępna po sformatowaniu pamięci może się różnić.
Nie mogę wykonać rozruchu z dysku SSD EXCERIA PLUS/SSD EXCERIA. Co mogę zrobić?
Przyczyn może być wiele. Upewnij się, że system operacyjny lub płyta główna obsługują technologię NVMe™. W przypadku braku obsługi tej technologii dyski SSD EXCERIA PLUS/SSD EXCERIA mogą być używane wyłącznie do przechowywania danych, a nie do rozruchu systemu.

Jeśli nie można uruchomić komputera z systemu operacyjnego zainstalowanego na dysku SSD EXCERIA PLUS/SSD EXCERIA, choć system i płyta główna obsługują technologię NVMe™, sprawdź poniższe kwestie:

- Czy dysk został rozpoznany przez system BIOS/UEFI?
- Czy dysk SSD EXCERIA PLUS/SSD EXCERIA ma najwyższy priorytet rozruchu?
- Jeżeli korzystasz z gniazda M.2, czy jego przepustowość jest współdzielona z innymi urządzeniami? Informacje dotyczące współdzielenia przepustowości zawiera instrukcja użytkownika systemu/płyty głównej.

Jeśli problemy nie zostaną rozwiązane, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Dlaczego mój dysk SSD SATA jest taki wolny?
Niskie parametry szybkości dysków SSD SATA mogą mieć następujące przyczyny:

1. Różne metody pomiaru
Szybkość sekwencyjnego zapisu i odczytu wszystkich modeli dysków SSD SATA jest mierzona za pomocą narzędzia do testów ATTO. W innych narzędziach mogą być używane różne wzorce testów, konfiguracje (inne głębokości kolejek, rozmiary bloków itp.), rozmiary plików, co może prowadzić do uzyskania różnych wyników.

2. Niska wydajność kontrolera SATA innego producenta
Wiele płyt głównych ma dodatkowe kontrolery SATA takich producentów jak Marvell, ASMedia, itd. Przepustowość złącza PCIe i/lub ogólnie parametry wydajności tych kontrolerów mogą być niższe w porównaniu z rozwiązaniem producenta układu. W przypadku starszych płyt głównych wydajność oryginalnego kontrolera SATA2 (AMD, Intel®) może być wyższa niż wydajność kontrolera SATA3 innego producenta.

3. Używanie kontrolera SATA w trybie IDE zamiast AHCI lub RAID
Wszystkie dyski SSD EXCERIA SATA są zoptymalizowane do pracy z kontrolerem SATA działającym w trybie AHCI lub RAID. Praca w trybie IDE może doprowadzić do niższej wydajności dysku.

4. Przestarzały lub niezoptymalizowany sterownik
Wszystkie nowoczesne systemy operacyjne są wyposażone w standardowe sterowniki AHCI. W przypadku systemu Windows producenci tacy jak AMD, Intel®, Marvell itd. oferują dodatkowe zestawy sterowników AHCI, które mogą przyczynić się do zwiększenia wydajności dysków SSD. Aktualne wersje sterowników można znaleźć na stronach internetowych producentów układów.

5. Dysk SSD SATA 6Gbit/s na kontrolerze SATA 3Gbit/s
Wszystkie dyski EXCERIA SATA są zgodne ze standardem SATA Revision 3.0 lub nowszym i obsługują szybkość łącza SATA 6Gbit/s. Do osiągnięcia założonych parametrów wydajności konieczne jest zastosowanie kontrolera SATA 6Gbit/s. Wszystkie dyski EXCERIA SATA są zgodne ze standardem SATA Revision 3.0 lub nowszym i obsługują szybkość łącza SATA 6Gbit/s. Do osiągnięcia założonych parametrów wydajności konieczne jest zastosowanie kontrolera SATA 6Gbit/s. Wszystkie modele są zgodne z kontrolerami SATA 3Gbit/s, lecz ich wydajność może być ograniczona, zazwyczaj do 250–260 MB/s.
System Windows nie rozpoznaje mojego dysku SSD po podłączeniu, co mam zrobić?
Upewnij się, że wszystkie kable zostały właściwe podłączone do dysku SSD.

Jeżeli podłączenie jest prawidłowe, konieczne jest zainicjowanie dysku w systemie Windows.

W tym celu:

- Wybierz kolejno Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Zarządzanie komputerem -> Zarządzanie dyskami.
- Po rozpoznaniu dysku zostanie wyświetlone okienko wyskakujące.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi inicjowania i formatowania dysku.
- Przypisz literę do dysku.
- Po zakończeniu operacji dysk SSD będzie widoczny z poziomu Eksploratora Windows pod przypisaną mu literą.
Jak zainstalować dysk SSD EXCERIA PLUS lub EXCERIA jako dysk rozruchowy?
W celu instalacji dysku SSD EXCERIA PLUS lub EXCERIA jako dysku rozruchowego konieczne jest spełnienie następujących kryteriów:

- Na płycie głównej lub w systemie znajduje się wolne gniazdo M.2.
- Płyta główna lub system obsługuje technologię NVMe™ (patrz: instrukcja producenta).
- Gniazdo przeznaczone do instalacji dysku SSD nie dzieli zasobów z innym urządzeniem, które może uniemożliwić korzystanie z niego (np. gniazdo M.2 może być wyłączone w przypadku używania niektórych portów SATA, patrz: instrukcja producenta).
- Upewnij się, że nośniki instalacyjne zawierają najnowszą wersję systemu operacyjnego przeznaczonego do instalacji. System Windows 8.1 i nowsze mają zintegrowane sterowniki technologii NVMe™ i nie wymagają dodatkowych sterowników do instalacji.
Jeśli wymagania są spełnione, zainstaluj dysk SSD NVMe™ we właściwym gnieździe i włóż nośnik instalacyjny systemu operacyjnego. Przedstawiony poniżej proces jest podobny do instalacji systemu operacyjnego na dysku SATA:

  1. Uruchom komputer z nośnika instalacyjnego
  2. Wybierz dysk przeznaczony do instalacji systemu
  3. Przeprowadź instalację
  4. Uruchom urządzenie ponownie i wejdź do BIOSu
  5. Zaznacz dysk SSD NVMe™ jako pierwszy do rozruchu na liście uruchamianych urządzeń (lub — w przypadku instalacji dysku SSD NVMe™ w komputerze z systemem UEFI — użyj "Menedżera rozruchu systemu Windows")
Pytania dotyczące produktów
Czy mogę korzystać z dysków EXCERIA PLUS SSD / EXCERIA SSD w MacBooku (Pro) z gniazdem M.2?
Nie, w urządzeniach firmy Apple są gniazda, które nie współdziałają z dyskami zgodnymi ze standardem M.2, takimi jak EXCERIA PLUS/EXCERIA.
Interesuje mnie zakup dysku SSD EXCERIA PLUS/EXCERIA. Jakie są wymagania wstępne do korzystania z niego?
Dziękujemy za zainteresowanie naszym dyskiem SSD EXCERIA PLUS/EXCERIA! Aby korzystać z dysku SSD EXCERIA PLUS/EXCERIA, należy spełnić następujące wymagania:

- Płyta główna lub system z wolnym gniazdem M.2 PCIe. Nie chodzi tu o gniazdo M.2 SATA lub mSATA.
- Jeśli chcesz używać dysku SSD EXCERIA PLUS/EXCERIA jako dysku rozruchowego, system BIOS/UEFI płyty głównej lub komputera musi obsługiwać technologię NVMe™ (szczegółowe informacje uzyskasz u producenta płyty głównej lub komputera).
- System operacyjny musi obsługiwać dyski z technologią NVMe™.
Czy dyski SSD EXCERIA PLUS i EXCERIA współpracują z każdym gniazdem M.2?
Zarówno dysk SSD EXCERIA PLUS, jak i EXCERIA współpracuje z każdym gniazdem M.2 obsługującym interfejs PCIe NVMe™.

Systemy niekompatybilne to:

- Systemy tylko z gniazdem M.2 ze starszymi interfejsami SATA lub PCIe AHCI, jak również z gniazdami mSATA (często mylonymi z M.2).
- Gniazda M.2 WWAN, które zwykle są kompatybilne wyłącznie z modułami bezprzewodowej sieci WAN.
Czy do montażu dysku SSD EXCERIA PLUS lub EXCERIA potrzebuję dodatkowego elementu montażowego?
Tak, zwykle jest potrzebna śruba do zamocowania w gnieździe M.2. Większość systemów lub płyt głównych z gniazdem M.2 powinna być wyposażona w śrubę niezbędną do montażu dysku SSD EXCERIA PLUS lub EXCERIA.
Czy dopuszczalna jest konfiguracja RAID z dyskami SSD SATA?
Tak. Korzyści płynące z niezawodności i/lub wydajności w konfiguracjach RAID z dyskami twardymi SATA można osiągnąć również w konfiguracjach RAID z dyskami SSD SATA. Konfiguracja, konserwacja, poziomy RAID itp. są takie same jak w przypadku dysków twardych SATA.
Czy konieczne jest wprowadzenie zmian w systemie UEFI / BIOS w celu zainstalowania dysku SSD EXCERIA SATA?
Dyski SSD EXCERIA SATA wymagają zmiany trybu SATA na AHCI lub RAID, jeśli domyślnym ustawieniem jest IDE. W przypadku starszych systemów zalecamy zmianę trybu SATA na AHCI lub RAID (jeśli domyślnie ustawiono IDE).
Czy w zestawie dysku SSD EXCERIA SATA znajduje się również ramka montażowa 2,5" do 3,5" cala?
Nie, zestaw SSD EXCERIA SATA nie zawiera ramki montażowej 3,5" cala.
Czy dyski SSD serii EXCERIA zawierają w komplecie kabel SATA?
Nie, żaden z produktów z serii EXCERIA nie zawiera takiego kabla.
Czy wszystkie dyski SSD KIOXIA EXCERIA obsługują funkcję TRIM?
Tak, wszystkie dyski SSD EXCERIA dostępne na rynku obsługują funkcję TRIM.
Czy system Windows obsługuje funkcję TRIM?
Tak, wszystkie wersje systemu Windows, począwszy od Windows 7 i Windows Server 2008 R2, obsługują polecenie TRIM.
Czy Indeksator programu Windows Search działa inaczej na dyskach SSD?
Nie. Narzędzie działa identycznie jak w przypadku dysków HDD.
Czy zaleca się kompresję plików i katalogów w systemie NTFS na dyskach SSD?
Kompresja plików pozwala zaoszczędzić miejsce na dysku, ale kompresja i dekompresja wiąże się z większym obciążeniem procesora, a tym samym ze zwiększoną potrzebą zasilania systemów mobilnych. W związku z tym kompresja stanowi doskonałe rozwiązanie w przypadku sporadycznie modyfikowanych plików i katalogów, bo zapewnia oszczędność cennego miejsca na dysku SSD.

Jednak nie polecamy kompresji w przypadku plików lub katalogów podlegających częstym operacjom zapisu. Takie operacje zużywają cykle zapisu dysku SSD i mogą skrócić jego czas eksploatacji. Dobrym pomysłem może być kompresja katalogu Dokumenty i plików użytkownika. Nie polecamy jej w przypadku katalogów z tymczasowymi plikami internetowymi lub folderów poczty ze względu na dużą częstotliwość zapisów plików w seriach.
Czy przed rozpoczęciem instalacji należy odłączyć pozostałe nośniki pamięci?
Tak. Odłącz wszystkie pozostałe nośniki pamięci. Podłącz wyłącznie dysk SSD KIOXIA EXCERIA oraz nośnik instalacyjny systemu operacyjnego (USB lub DVD). W przypadku większej liczby podłączonych dysków podczas instalacji może dojść do umieszczenia krytycznych plików na niewłaściwych dyskach.
Czy można podzielić dysk SSD na partycje?
Tak, podział dysku SSD na partycje przebiega identycznie jak w przypadku dysku twardego.
Czy na dysku SSD powinien się znajdować plik stronicowania?
Tak. Większość operacji przeprowadzanych na pliku stronicowania to niewielkie losowe odczyty lub większe zapisy sekwencyjne — operacje, z którymi dyski SSD doskonale sobie radzą.
Pytania dotyczące SSD Utility i oprogramowania sprzętowego
W jaki sposób mogę zaktualizować oprogramowanie sprzętowe na dysku będącym częścią macierzy RAID SATA?
W celu aktualizacji dysku SSD EXCERIA SATA należy uruchomić kontroler SATA w trybie AHCI. Komunikacja oprogramowania SSD Utility z dyskiem będącym częścią macierzy RAID nie jest możliwa. W celu aktualizacji dysków SSD EXCERIA SATA w macierzy RAID należy wykonać kopię zapasową danych i tymczasowo wyłączyć tryb RAID. Następnie należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe dysków za pomocą narzędzia SSD Utility i ponownie ustawić tryb kontrolera SATA na RAID.
Jakie nowości znajdę w aktualizacji oprogramowania sprzętowego mojego dysku SSD?
W przypadku każdej nowej wersji oprogramowania firma KIOXIA publikuje tzw. "uwagi do wydania". Zawierają one listę wszystkich poprawek i udoskonaleń w danej wersji oprogramowania sprzętowego.

Uwagi do wydania dotyczące nowego oprogramowania sprzętowego dysku SSD znajdziesz tutaj:
personal.kioxia.com/support na stronie z plikami do pobrania.

Po wybraniu modelu dysku uzyskasz dostęp do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego oraz uwag do wydania. Modyfikacje mogą dotyczyć poprawy wydajności, kompatybilności i błędów.
Co oznacza komunikat „High Unsafe Power Loss” w narzędziu SSD Utility?
Komunikat pojawia się najczęściej w przypadku zbyt wczesnego odcięcia zasilania dysku z powodu wyłączenia komputera/systemu lub przejścia w tryb oszczędzania energii. Oprogramowanie SSD Utility zapewnia możliwość ograniczenia alarmów w opcjach ustawień ("Settings").
Dlaczego konieczne są aktualizacje oprogramowania sprzętowego dysków SSD?
Oprogramowanie sprzętowe, podobnie jak system BIOS, jest oprogramowaniem wewnętrznym. Zapewnia ono urządzeniom elektronicznym kluczowe zestawy instrukcji oprogramowania. Bez oprogramowania sprzętowego urządzenia elektroniczne „nie wiedziałyby”, jak działać. Oprogramowanie sprzętowe dysków SSD odpowiada za komunikację dysku z systemem, obsługę funkcji TRIM, odzyskiwanie pamięci i zarządzanie rozmieszczeniem danych na dysku. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego mogą zawierać udoskonalenia pod względem zgodności, wydajności lub niezawodności, jak również poprawki błędów odpowiedzialnych za występowanie problemów w niektórych sytuacjach. KIOXIA zaleca przeprowadzanie regularnych aktualizacji oprogramowania dysków SSD.