Najczęściej zadawane pytania dotyczące wsparcia technicznego w odniesieniu do pamięci USB Flash

Expand All
Rozwiązywanie problemów
Nie mogę odczytać danych z mojej pamięci USB Flash. Czy istnieje możliwość odzyskania tych danych?
Nie świadczymy usług odzyskiwania danych.
Pytania dotyczące produktów
Jakie systemy operacyjne są zgodne z pamięcią flash USB?
Przejdź tutaj i zapoznaj się ze stroną "USB Flash Drive".
Jak mogę sformatować pamięć USB Flash?
Pamięć USB Flash jest formatowana fabrycznie w systemie FAT32. W celu ponownego sformatowania pamięci skorzystaj z odpowiednich narzędzi na komputerze PC lub Mac.

Modele z 32 GB pamięci lub mniej:
dopuszczalny format TransMemory to wyłącznie FAT32 lub exFAT. Nie korzystaj z innego oprogramowania formatującego.

Modele z 64 GB pamięci lub więcej:
dopuszczalny format TransMemory to wyłącznie exFAT. Nie korzystaj z innego oprogramowania formatującego.
Czy mogę odłączyć pamięć USB flash podczas zapisu lub odczytu danych?
Nie, zabrania się odłączania pamięci USB flash podczas zapisu lub odczytu danych. Może to spowodować utratę danych lub awarię napędu flash USB.

W celu odłączenia pamięci od włączonego urządzenia postępuj zgodnie z poniższym opisem:

*kroki lub opis mogą różnią się w zależności od wersji systemu operacyjnego.

• Windows
1. Kliknij na pasku zadań ikonę "Bezpiecznie usuń sprzęt".
2. Kliknij "Usuń TransMemory".
3. Zaznacz wyświetloną w okienku opcję "Usuń sprzęt".
4. Odłącz pamięć.

• OS X i macOS
1. Zaznacz i przenieś ikonę " TransMemory" na pulpicie do systemowego kosza.
2. Upewnij się, że ikona " TransMemory" została usunięta. Odłącz pamięć.
Czy mogę odłączyć pamięć flash USB przy włączonym urządzeniu hosta?
Odłączanie:
W celu odłączenia pamięci od włączonego urządzenia postępuj zgodnie z poniższym opisem:

*Kroki lub opis mogą różnią się w zależności od wersji systemu operacyjnego.

• Windows
1. Kliknij na pasku zadań ikonę "Bezpiecznie usuń sprzęt".
2. Kliknij "Usuń TransMemory".
3. Zaznacz wyświetloną w okienku opcję "Usuń sprzęt".
4. Odłącz pamięć.

• OS X i macOS

1. Zaznacz i przenieś ikonę " TransMemory" na pulpicie do systemowego kosza.
2. Upewnij się, że ikona " TransMemory" została usunięta. Odłącz pamięć.
Czy pamięć flash USB jest kompatybilna z technologiami ReadyBoost lub VHD?
Nie.
Inne pytania
Chcę dowiedzieć się czegoś więcej na temat technologii pamięci flash USB
Ze względu na przeznaczenie produkowanych przez nas pamięci flash USB dla klienta indywidualnego nie udzielamy odpowiedzi na pytania dotyczące technologii pamięci. Przepraszamy.

PRODUKOWANE PRZEZ NAS PAMIĘCI FLASH USB NIE SĄ PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W URZĄDZENIACH LUB SYSTEMACH, KTÓRE WYMAGAJĄ WYJĄTKOWO WYSOKIEJ JAKOŚCI I/LUB NIEZAWODNOŚCI I/LUB KTÓRYCH WADLIWE DZIAŁANIE LUB AWARIA MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ŻYCIA LUDZKIEGO, OBRAŻENIA CIAŁA, POWAŻNE SZKODY MAJĄTKOWE I/LUB POWAŻNY WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO ("UŻYCIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM"). Z wyjątkiem zastosowań szczególnych, wyraźnie wyszczególnionych w niniejszym dokumencie, zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem obejmuje: urządzenia stosowane w instalacjach jądrowych, urządzenia wykorzystywane w przemyśle lotniczym, ratowniczy i/lub podtrzymujący życie sprzęt medyczny, urządzenia stosowane w przemyśle samochodowym, pociągach, statkach i innych rodzajach transportu, sprzęt sygnalizacyjny, sprzęt służący do kontroli wybuchów lub do wywoływania wybuchów, urządzenia bezpieczeństwa, windy i schody ruchome oraz urządzenia związane z branżą energetyczną. KIOXIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT UŻYTKOWANY NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, UŻYTKOWANY JAKO CZĘŚĆ INNEGO URZĄDZENIA LUB SPRZĘTU LUB UŻYTKOWANY DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH. Oświadczenie gwarancyjne firmy KIOXIA znajdziesz tutaj.
Jak długi jest okres gwarancji na pamięć flash USB?
Pamięć flash USB objęta jest pięcioletnią (5) gwarancją. Tutaj znajdziesz oświadczenie gwarancyjne firmy KIOXIA.
Zgubiłem zatyczkę do mojej pamięci flash USB. Gdzie mogę kupić zapasową zatyczkę?
Niestety nie prowadzimy sprzedaży zatyczek.
Jaka jest cena produkowanych przez Was pamięci flash USB?
Nie ustalamy cen detalicznych. Informacje na temat cen detalicznych otrzymasz w każdym punkcie oferującym nasze karty pamięci.