Znaki towarowe

PCIe, PCI Express oraz PCI-SIG są zarejestrowanymi znakami towarowymi PCI-SIG.

NVM Express, NVMe, NVMe-MI oraz NVMe-oF są znakami towarowymi NVM Express, Inc.

Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linus Torvaldsa w USA i pozostałych krajach.

Logo SD, logo SDHC, logo SDXC, logo microSD, logo microSDHC oraz logo microSDXC stanowią znaki towarowe firmy SD-3C LLC.

Android i Google Play są zastrzeżonymi znakami towarowymi Google LLC.

Intel jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation lub spółek zależnych.

Wi-Fi i WPA2 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance®.

USB C jest znakiem towarowym USB Implementers Forum, Inc.

CompactFlash jest znakiem towarowym Western Digital Corporation oraz licencjonowanym produktem CompactFlash Association (CFA). KIOXIA jest członkiem CFA.

Nowe logo CF, logo VPG Profile 1, logo VPG Profile2 oraz CF+ są znakami towarowymi posiadającymi licencję CompactFlash Association.

Windows, Xbox, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series XS są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

Wszelkie pozostałe nazwy firm, produktów oraz usług mogą stanowić znaki towarowe tychże firm.