Import równoległy i produkty podrobione

Oświadczenie o właściwym zakupie produktów KIOXIA

Import równoległy

Należy pamiętać, że mogą zaistnieć przypadki, w których ma miejsce import równoległy produktów KIOXIA wysyłanych do krajów lub regionów poza miejscami przeznaczenia przeznaczonymi przez KIOXIA („Import równoległy”). Taki import równoległy nie jest objęty gwarancją producenta przez KIOXIA. Prosimy skontaktować się ze sprzedawcą lub sklepem, u którego zakupiono taki import równoległy, aby uzyskać dostępną gwarancję, jeśli taka istnieje.

Towary podrobione


Należy pamiętać, że mogą wystąpić przypadki wprowadzania do obrotu towarów podrobionych, w tym między innymi towarów naruszających znaki towarowe lub patenty KIOXIA („Towary podrobione”). Towary podrobione nie są objęte gwarancją producenta przez KIOXIA. Prosimy skontaktować się ze sprzedawcą lub sklepem, u którego zakupiono towar podrobiony równoległy, aby uzyskać dostępną gwarancję, jeśli taka istnieje.

Kliknij ten link, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat gwarancji producenta.